Celem ankiety jest zebranie opinni o firmie i produktach AGROCENTRUM.

=

Wszelkie dane zawarte w tej ankiecie zawsze na Państwa życzenie zostaną usunięte z bazy GRUPY AGROCENTRUM.

Informujemy, że Administratorem Danych jest Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem email: grupaagrocentrum.ado@agrocentrum.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres biura w Łomży mieszczącego się przy Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża z dopiskiem „Ochrona danych”. Posiada Pan/Pani uprawnienie do dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody klienta wyłącznie w przeprowadzenia ankiety. Administrator Danych nie będzie przetwarzał przekazanych danych w sposób zautomatyzowany.

Pana/Pani dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej AGROCENTRUM. W przypadku, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy, ma Pan/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl