PRODUKTY DLA DROBIU

PASZE DLA KURCZĄT BROJLERÓW

Optymalnie zbilansowane programy żywienia kurcząt brojlerów.


Pasze AgroMax i AgroVit posiadają optymalny bilans energii, aminokwasów, makroelementów, mikroelementów i witamin dostosowany do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego kurcząt brojlerów zgodnie z aktualnymi wymogami współczesnej produkcji.

Dwa programy żywienia umożliwiają elastyczne i optymalne dopasowanie systemu żywienia do indywidualnych warunków panujących na fermie, kondycji i potrzeb stada. Nasi doradcy służą pomocą w doborze optymalnego systemu żywienia.

Specjaliści Agrocentrum oferują fachowe doradztwo i wsparcie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności produkcji.


AGROMAX 1
Kurczęta do 12 dnia życia. Kruszonka.

AGROMAX 2
Kurczęta od 13 do 22 dnia życia. Kruszonka.

AGROMAX 3
Kurczęta od 23 do 30 (35) dnia życia. Granulat.

AGROMAX 4
Kurczęta od 31 do 35 dnia życia. Granulat.

AGROMAX 5
Kurczęta od 36 dnia życia. Granulat.

AGROVIT 1
Kurczęta do 12 dnia życia. Kruszonka.

AGROVIT 2
Kurczęta od 13 do 22 dnia życia. Kruszonka.

AGROVIT 3
Kurczęta od 23 do 30 (35) dnia życia. Granulat.

AGROVIT 4
Kurczęta od 31 do 35 dnia życia. Granulat.

AGROVIT 5
Kurczęta od 36 dnia życia. Granulat.

PASZE DLA INDYKÓW BROJLERÓW

Optymalnie zbilansowany program żywienia indyków brojlerów.


Pasze Indyk posiadają optymalny bilans energii, aminokwasów, makroelementów, mikroelementów i witamin dostosowany do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego indyków brojlerów zgodnie z aktualnymi wymogami współczesnej produkcji.

Dwa programy żywienia dla indorów brojlerów i indyczek brojlerów umożliwiają elastyczne i optymalne dopasowanie systemu żywienia do indywidualnych warunków panujących na fermie, kondycji i potrzeb stada. Nasi doradcy służą pomocą w doborze optymalnego systemu żywienia.

Specjaliści Agrocentrum oferują fachowe doradztwo i wsparcie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności produkcji.


INDYK 0
Indyki do 2 tygodnia życia. Kruszonka.

INDYK 1
Indyki od 1 do 3 tygodnia życia. Kruszonka/mikrogranulat.

INDYK 2
Indyki od 4 do 4 tygodnia życia. Kruszonka/mikrogranulat.

INDYK 3
Indyki od 7 do 9 tygodnia życia. Granulat.

INDYK 4
Indyki od 10 do 12 tygodnia życia. Granulat.

INDYK 5
Indyki od 13 do 15 tygodnia życia. Granulat.

INDYK 6
Indyki od 16 do 18 tygodnia życia. Granulat.

INDYK 7
Indyki od 19 tygodnia życia. Granulat.

INDYCZKA 3
Indyczki od 7 do 9 tygodnia życia. Granulat.

INDYCZKA 4
Indyczki od 10 do 12 tygodnia życia. Granulat.

INDYCZKA 5
Indyczki od 13 tygodnia życia. Granulat.

Strona w przygotowaniu.

Strona w przygotowaniu.

Strona w przygotowaniu.

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram