AKTUALNOŚCI

Kukurydza na ziarno i kiszonkę SAATBAU

Kukurydza na ziarno i kiszonkę SAATBAU Semino,

Bardzo wysoki potencjał plonowania szczególnie w produkcji na kiszonkę
• Stabilne plony ziarna
• Wysokie rośliny długo utrzymujące zieloność
• Bardzo wysoka zdrowotność roślin
• Bardzo dobry wczesny wigor i tolerancja na chłody
• Wysoka odporność na wyleganie i łamliwość łodyg

Zapraszamy do lektury.

#Agrocentrum

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl