AKTUALNOŚCI

Odchów cieląt – żywienie w okresie pojenia, preparat mlekozastępczy

Najważniejszym celem żywieniowym w okresie pojenia jest maksymalne spożycie pójła przez cielęta.

 

DZIEŃ 0-3

siara jak najszybciej po urodzeniu, do woli

OD 3 DNIA DO KOŃCA 7 TYGODNIA

preparat mlekozastępczy 8 litrów dziennie w 3 odpojeniach, jednorazowo nie więcej niż 3 litry.

Ze względu na pojemność trawieńca cieląt, przez pierwsze trzy dni jednorazowa porcja pójła nie powinna przekraczać 2 litrów. Mieszanie: 250 g preparatu na 2 litry wody o temperaturze powyżej 40 °C, podawać pójło o temperaturze 36-39 °C. Prestarter i wodę podajemy do woli. Cielę potrzebuje 15-17 MJ energii metabolicznej dziennie dla przyrostu 700-800 g/dzień. Pełne mleko zawiera 2,9 MJ energii/litr, co oznacza podanie dzienne minimum 6-8 litrów pójła o odpowiedniej gęstości (125 g – 150 g preparatu na 1 litr wody). Trawieniec może pomieścić 2,5-3 litrów. Aby więc nadmiarowe mleko nie dostawało się bez koagulacji do żwacza lub jelita cienkiego
– co musi prowadzić do biegunek – konieczne jest 3 – krotne w ciągu dnia pojenie cieląt. Cielęta pijące mleko często, w małych objętościach mogą przyrastać 900-1000 g/dzień.
Mleko podane tylko dwa razy dziennie ograniczy przyrosty do 500 – 700 g/dzień (Nilsson 2009).

8 TYDZIEŃ

preparat mlekozastępczy 8 litrów dziennie w 3 odpojeniach, jednorazowo nie więcej niż 3 litry.

8. tydzień stopniowe odsadzenie od preparatu. Codziennie podajemy 1 litr pójła mniej. Poziom pobrania prestartera jest skorelowany z rozwojem funkcji fermentacyjnych żwacza i z jego rozwojem fizycznym. Odsadzanie możemy rozpocząć, gdy przez kolejne 3 dni pobranie prestartera wyniesie minimum 1 kg. W dniu po odsadzeniu cielę powinno zjeść około 1,5 kg prestartera, aby zachować tempo dziennych przyrostów.

Jedynie podając w pierwszych 60 dniach życia po 8-10 litrów pójła o odpowiedniej gęstości dziennie mamy prawo spodziewać się podwojenia wagi urodzeniowej na koniec tego okresu. Nazywane jest to wczesnym programowaniem metabolizmu i ma dożywotni wpływ na wydajność krów. Dużą pomocą w uzyskaniu tego efektu będzie wysokiej jakości pierwsza pasza dla cieląt.

cdn…

#Agrocentrum

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl