Dyrektor Działu Bydło

Piotr Szybiński
Dyrektor Działu Bydło
tel.: +48 609 902 566
p.szybinski@agrocentrum.pl

Tomasz Chmielewski
Kierownik ds. Dystrybucji
tel. +48 885 152 989
t.chmielewski@agrocentrum.pl

Krzysztof Zembik
Dyrektor ds. Dystrybucji/Menadżer produktu
tel. +48 502 005 481
k.zembik@agrocentrum.pl

Daniel Marchlewski
Dyrektor Regionalny działu Bydło
tel.: +48 693 457 561
d.marchlewski@agrocentrum.pl

Powiaty: łomżyński, kolneński.

Danuta Twarowska
Doradca Żywieniowy
tel.: +48 609 902 557
d.twarowska@agrocentrum.pl

Powiat: ostrowski, łomżyński.

Daniel Marchelewski
Dyrektor Regionalny Działu Bydła
tel. +48 693 457 561
d.marchelewski@agrocentrum.pl

Powiat: garwoliński, radzyński, łukowski, parczewski, chełmski zamojski, krasnostawski, puławski, radomski łęczycki, hrubieszowski, konecki, zwoleński woj. lubelskie, rycki.

Ireneusz Walczak
Doradca Żywieniowy
tel. +48 781 829 597
i.walczak@agrocentrum.pl

Powiat: ostrowski, zambrowski.

Tomek Kaliszewski
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 785 882 593

t.kaliszewski@agrocentrum.pl

Powiaty: łomżyński, kolneński, zambrowski.

Karol Ostrowski
Przedstawiciel Regionalny
tel. +48 885 152 990
k.ostrowski@agrocentrum.pl

Powiat: miński, węgrowski, sokołowski, siedlecki, pułtuski, wołomiński, wyszkowski.

Łukasz Lech
Przedstawiciel Regionalny
tel. +48 609 902 578
l.lech@agrocentrum.pl

Kierownik Regionalny Działu Bydło

Łukasz Mrozek
Kierownik Regionalny Działu Bydło
tel.: +48 603 680 653
l.mrozek@agrocentrum.pl

Powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski, działdowski, nidzicki.

Arkadiusz Antochów
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 885 850 401
a.antochow@agrocentrum.pl

Powiaty: płoński, sierpecki, płocki, lipnowski. rypiński. brodnicki żuromiński.

Łukasz Kołobuz
Doradca Żywieniowy
tel. +48 607 734 269
l.kolobuz@agrocentrum.pl

Powiaty: ostrołęcki, pultuski.

Łukasz Mrozek
Kierownik Regionalny Działu Bydła
tel. +48 603 680 653
l.mrozek@agrocentrum.pl

Powiaty: ostrołęcki, makowski.

Sebastian Zakrzewski
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 607 159 706
s.zakrzewski@agrocentrum.pl

woj. kujawsko-pomorskie

Karolina Popa
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 885 127 674
k.popa@agrocentrum.pl

woj. wielkopolskie, woj. łódzkie

Łukasz Filipkowski
Doradca Żywieniowy
tel. +48 607 159 847
l.filipkowski@agrocentrum.pl

Kierownik Regionalny działu Bydło

Jarosław Skiepko
Kierownik Regionalny Działu Bydło
tel.: +48 607 734 036
j.skiepko@agrocentrum.pl

Powiaty: piski, ostrołęcki, kolneński, szczycieński.

Dariusz Kiński
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 885 853 097
d.kinski@agrocentrum.pl

Powiaty: suwalski, olecki, augustowski, sejneński, gołdapski.

Ireneusz Folejewski
Przedstawiciel Regionalny
tel.: +48 601 561 620
i.folejewski@agrocentrum.pl

Powiaty: olsztyński, szczyciński, bartoszycki, elbląski, ostródzki, lidzbarski, pasłecki.

Arkadiusz Szabłowski
Doradca Żywieniowy
tel. +48 607 152 028
a.szablowski@agrocentrum.pl

Powiaty: grajewski, ełcki, moniecki.

Paweł Zegarowicz
Doradca Żywieniowy
tel.: +48 785 882 594
p.zegarowicz@agrocentrum.pl

Powiaty: białostocki, sokólski, augustowski, moniecki.

Radosław Kozłowski
Doradca Żywieniowy
tel.: +48 885 852 647
r.kozlowski@agrocentrum.pl

Powiaty: białostocki, hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Maciej Stypka
Przedstawiciel Regionalny
tel. +48 607 961 096
m.stypka@agrocentrum.pl

Powiaty: giżycki, węgorzewski, kętrzyński, mrągowski, gołdapski.

Joanna Sztukowska
Przedstawiciel Regionalny
tel. +48 607 157 518
j.szutkowska@agrocentrum.pl

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl