W okresie całego roku prowadzimy skup niżej wymienionych zbóż i ziaren innych roślin uprawnych:

Pszenica
Jęczmień
Pszenżyto
Żyto
Owies
Kukurydza
Rzepak

Lokalizacja magazynów:

12-200 Pisz, Kałęczyn 8
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 15
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1
19-411 Świętajno, Dunajek 29
15-950 Białystok, ul. Elewatorska 14
17-120 Brańsk, ul. Ściegiennego 2
19-200 Grajewo, ul. Elewatorska 5
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 65D

Kontakt:

Bogdan Dudziński
Tel. +48 609 096 415,
e-mail: b.dudzinski@agrocentrum.pl

Artur Kućko
Tel. +48 693 457 565,
e-mail: faktury@agrocentrum.pl

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl