Obecnie Grupa AGROCENTRUM prowadzi rekrutację na stanowiska:

Miejsce pracy: cała Polska
Nr referencyjny: DOK/1/2023
Miejsce pracy: Łowicz, Piotrków Trybunalski, Łódź
Nr referencyjny: DOK/2/2023
Miejsce pracy: cała Polska
Nr referencyjny: DOK/3/2023
Aplikuj!
Wyślij CV na adres: kadry@agrocentrum.pl (z nr referencyjnym ogłoszenia)
Informacje: 87 424 17 80

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonych przez Grupę AGROCENTRUM.

Informujemy, że Administratorem Danych jest Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem email: grupaagrocentrum.ado@agrocentrum.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres biura w Łomży mieszczącego się przy Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża z dopiskiem „Ochrona danych”. Posiada Pan/Pani uprawnienie do dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,
do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata oraz przepisów kodeksu pracy wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – także w celu prowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych. Administrator Danych nie będzie przetwarzał przekazanych danych w sposób zautomatyzowany,
ani profilował kandydatów. Pana/Pani dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym  oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej AGROCENTRUM. W przypadku, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy, ma Pan/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl