PRODUKTY DLA DROBIU

PASZE DLA KURCZĄT BROJLERÓW

Optymalnie zbilansowane programy żywienia kurcząt brojlerów.


Pasze AgroLiv posiadają optymalny bilans energii, aminokwasów, makroelementów, mikroelementów i witamin dostosowany do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego kurcząt brojlerów zgodnie z aktualnymi wymogami współczesnej produkcji.

Dwa programy żywienia umożliwiają elastyczne i optymalne dopasowanie systemu żywienia do indywidualnych warunków panujących na fermie, kondycji i potrzeb stada. Nasi doradcy służą pomocą w doborze optymalnego systemu żywienia.

Specjaliści Agrocentrum oferują fachowe doradztwo i wsparcie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności produkcji.


PASZE DLA INDYKÓW BROJLERÓW

Optymalnie zbilansowany program żywienia indyków brojlerów.


Pasze Indyk posiadają optymalny bilans energii, aminokwasów, makroelementów, mikroelementów i witamin dostosowany do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego indyków brojlerów zgodnie z aktualnymi wymogami współczesnej produkcji.

Dwa programy żywienia dla indorów brojlerów i indyczek brojlerów umożliwiają elastyczne i optymalne dopasowanie systemu żywienia do indywidualnych warunków panujących na fermie, kondycji i potrzeb stada. Nasi doradcy służą pomocą w doborze optymalnego systemu żywienia.

Specjaliści Agrocentrum oferują fachowe doradztwo i wsparcie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności produkcji.

NIOSKA TOWAROWA


Podstawą sukcesu w produkcji towarowej jaj konsumpcyjnych jest bezpieczne i zrównoważone żywienie niosek. Użycie odpowiednich surowców, zbilansowanie składników pokarmowych w zależności od wieku niosek oraz odpowiednia postać paszy pozwolą w pełni wykorzystać potencjał współczesnych linii kur nieśnych. Firma Agrocentrum dokłada wszelkich starań aby dostarczyć hodowcom paszę najwyższej jakości, dzięki której nioski uzyskują wysoką nieśność przy jednoczesnym zachowaniu równowagi organizmu. Mając na uwadze rolę struktury paszy dla niosek, oferujemy mieszanki rozdrobnione za pomocą mlewnika.


Nioska Odchów 1 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla niosek od 0 do 3 tygodnia życia jako wyłączna pasza.
Nioska Odchów 2 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla niosek od 4 do 8 tygodnia życia jako wyłączna pasza.
Nioska Odchów 3 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla niosek od 9 do 16 tygodnia życia jako wyłączna pasza.
Nioska T Start – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa- dla niosek (od 17 tyg. do 5 % nieśności) jako wyłączna pasza.
Nioska T Szczyt – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa- dla niosek (od 5 % nieśności do 35 tyg.) jako wyłączna pasza.
Nioska T Faza 1 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek towarowych od 36 do 45 tyg. okresu nieśności, jako wyłączna pasza.
Nioska T Faza 2 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek towarowych od 46 tyg. okresu nieśności jako wyłączna pasza.

REPRODUKCJA MIĘSNA

Produkcja jaj wylęgowych opiera się na wysokiej higienie chowu, bardzo dobrych warunkach środowiskowych oraz na zrównoważonym żywieniu. Użycie odpowiednich surowców, zbilansowanie składników pokarmowych w zależności od wieku ptaków oraz odpowiednia postać paszy pozwolą w pełni wykorzystać potencjał współczesnych stad reprodukcji mięsnej. Firma Agrocentrum bazując na surowcach najwyższej jakości i nowoczesnej technologii dostarcza paszę bezpieczną i dostosowaną do wieku i potrzeb stada, dzięki czemu kury uzyskują wysoką nieśność a koguty odpowiednią kondycję fizyczną i reprodukcyjną.


Kurczak M1 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych od 0 do 2 tygodnia życia jako wyłączna pasza
Kurczak M2 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych od 3 do 6 tygodnia życia jako wyłączna pasza
Kurczak M3 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych od 7 do 17 tygodnia życia jako wyłączna pasza
Nioska RM Start – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur hodowlanych ras mięsnych przygotowującą do nieśności
od 18 do 22 tygodnia odchowu jako wyłączna pasza
Nioska R 1 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur hodowlanych ras mięsnych w pierwszym okresie nieśności
od 23 do 35 tygodnia jako wyłączna pasza
Nioska R 2 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur hodowlanych ras mięsnych w drugim okresie nieśności
od 36 tygodnia do końca nieśności jako wyłączna pasza
Kogut RM – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kogutów hodowlanych ras mięsnych jako wyłączna pasza

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl