Wyniki konkursu fotograficznnego „Dzieci w gospodarstwie”

Wyniki Konkursu Fotograficznego: 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 – Iga , 3 latka - zdjęcie Moniki Wojciechowskiej 𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 – Kazio, 8 miesięcy - zdjęcie Anny Kaliszewskiej 𝐈𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 – Karolinka i Wojciech, 7 i 11 lat -…

Powiedz STOP kwasicy!

Kwasica żwacza należy do najczęstszych zaburzeń metabolicznych występujących u bydła. Coraz częściej obserwowana jest u cieląt i bydła mięsnego, lecz najczęściej występuje u krów mlecznych. Wyróżnia s…

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl