WSPÓŁCZESNE KROWY 

CZĘSTO CHORUJĄ NA KETOZĘ

W okresie przedporodowym naturalnym zjawiskiem u samic bydła jest utrata apetytu: 

♦  Redukcja pobrania pasz sięga wówczas 30% w porównaniu z zasuszeniem właściwym

♦  Jednocześnie dochodzi do uruchomienia rezerw energetycznych z tłuszczy podskórnych

♦  Tłuszcze w postaci trójglicerydów są źródłem energii dla mito-
chondriów wszystkich komórek, w tym dla  komórek wątroby

 

Wątroba nie ma możliwości enzymatycznych całkowitego „spalenia” kw. tłuszczowych, do pełnego ich spalenia potrzebna jest glukoza

Gdy krowa nie pobiera pasz – brakuje glukozy, dochodzi do tworzenia ciał ketonowych takich jak acetooctan,  beta-hydroksymaślan
i aceton. Ciała ketonowe funkcjonują jako źródła energii dla mózgu, serca i wszystkich mitochondriów, z wyjątkiem wątroby.

Ciała ketonowe działają jednocześnie jako związki sygnałowe powodujące wzrost odporności na stres komórkowy ale powodują również brak łaknienia. Dochodzi do ketozy.

Najlepszym sposobem szybkiego wyrównania niedoborów energii jest podanie krowom i jałówkom wysokocielnym preparatu płynnego

♦ Ciekły prąd poprawia apetyt natychmiast po podaniu i dodatkowo hamuje mobilizację tłuszczu.

♦ Dzieje się tak za sprawą nowatorskiego składu preparatu

♦ Cukry wkrótce po pobraniu przez krowę aktywne są we krwi

♦ Dają one sygnał do obniżenia tempa mobilizacji tłuszczu

♦ Ułatwiają też rozkład kwasów tłuszczowych, które już pojawiły się w wątrobie

♦ Gliceryna rozkładana jest w żwaczu do LKT, które w krótkim czasie stają się energią dostępną dla organizmu krowy

♦ Glikol w większości nierozłożony w żwaczu trafia do wątroby, gdzie szybko przetwarzany jest na glukozę.

♦ Dopełnienie energetyczne preparatu stanowi łatwostrawny Propionian sodu.

♦ Ciekły prąd zawiera również otoczkowaną kapsaicynę która obniża poziom insuliny we krwi.

Dzięki temu więcej glukozy dostępne jest dla gruczołu mlekowego, co przekłada się na wzrost wydajności mlecznej.

Kolejne atuty preparatu „ciekły prąd” to Witamina E i Selen organiczny, które podnoszą odporność wymienia i przyspieszają zacielenie oraz Witamina B12, która przeciwdziała kumulacji kwasu propionowego w żwaczu. Poprawia to dostępność energii w wątrobie i wymusza wyższe pobranie paszy.

Długotrwała ketoza u krów prowadzi do wychudnięcia, spadku mleczności i stłuszczenia wątroby. Aby jej uniknąćnależy krowom w okresie okołoporodowym podawać drink energetyczny.

Jak stosować Ciekły Prąd?

Skontaktuj się z Dystrybutorem albo z naszym doradcą żywieniowym

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl