Zakres działania handlowców Agrocentrum – Dział Trzoda.

Jarosław Dobrowolski
Dyrektor Działu Trzoda
tel.: +48 885 888 231
j.dobrowolski@agrocentrum.pl

Mateusz Mik
Dyrektor Regionalny (Zachód)
tel.: +48 885 888 232
m.mik@agrocentrum.pl

Marek Oleksiak
Dyrektor Regionalny (Wschód)
tel.: +48 885 888 234
m.oleksiak@agrocentrum.pl

Andrzej Skocki
Manager ds. technicznego wsparcia sprzedaży
tel.: +48 885 888 233
a.skocki@agrocentrum.pl

Iwona Sielicka-Kozłowska
Specjalista ds. żywienia trzody chlewnej
tel. +48 885 150 285
e-mail: i.sielicka@agrocentrum.pl

Sylwester Gmitruk
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel.: +48 785 820 600
s.gmitruk@agrocentrum.pl

Mateusz Ciesielski
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel.: +48 691 637 586
e-mail: m.ciesielski@agrocentrum.pl

Krzysztof Gańko
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel. +48 885 157 084
e-mail: k.ganko@agrocentrum.pl

Grzegorz Waćkowski
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel. +48 609 902 558
e-mail: g.wackowski@agrocentrum.pl

Joanna Fortecka
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel. +48  667 150 194
e-mail: a.fortecka@agrocentrum.pl

Mateusz Bartosiewicz
Przedstawiciel Regionalny
tel. +48  885 551 653
e-mail: m.bartosiewicz@agrocentrum.pl

Martyna Raczyńska
Doradca Żywieniowy ds Trzody Chlewnej
tel. +48  885 850 402
e-mail: m.raczynska@agrocentrum.pl

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl