Kiszonki stanowią największy udział w dawce pokarmowej wysokowydajnych krów mlecznych, jednocześnie są najtańszymi paszami niezbędnymi w żywieniu. Warto efektywnie je wykorzystać i zastosować specjalistyczne dodatki do zakiszania – inokulanty bakteryjne.

To optymalne rozwiązanie dla uzyskania pełnowartościowej paszy objętościowej. Smakowitą kiszonkę zachowasz dzięki inokulantom bakteryjnym: Sil-Agro, Sil-Agro Max.

Zastosowanie zakiszaczy do kiszonek to:

  • wyższa strawność kiszonek
  • wyższa zawartość energii i białka
  • stabilna temperatura po otwarciu silosu
  • wyższe pobranie pasz
  • wyższa dzienna wydajność krów

Charakterystyka inokulantów bakteryjnych

Stosowanie:

Zalecane do zakiszania traw, kukurydzy i ziarna kukurydzy.

1 saszetka 50 g wystarcza na zakiszenie 50 t świeżej masy.

Pediococcus acidilactici 1163 100 000 CFU/g*- szybko napędza fermentację pierwotną tworząc kontrolowane i stabilne środowisko obniżając pH do stabilnej wartości.

Lactobacillus buchneri CNCM I-4 323 150 000 CFU/g* – poprawia stabilność tlenową. Ogranicza psucie się kiszonki oraz pojawianie się drożdży odpowiedzialnych za zagrzewanie się kiszonki i produkcję alkoholu. Ogranicza straty energii i pleśnienie kiszonki.

Sil-Agro Max dzięki synergii działania 2 szczepów bakterii daje najlepszą kiszonkę!

 

 

Stosowanie:

Zalecane do zakiszania lucerny i innych motylkowych oraz całych roślin zbóż (GPS)

1 saszetka 70 g wystarcza na zakiszenie 50 t świeżej masy.

Pediococcus pentosaceus 12 455 w ilości 100 000CFU/g* – napędza początkową fermentację, zapewniając dobre zakiszenie i dobrze zakonserwowaną kiszonkę o maksymalnej wartości paszowej. Szybko obniża pH do stabilnej wartości i pozwala na zachowanie maksymalnej wartości pokarmowej kiszonki.

Lactobacillus buchneri CNCM I-4 323 200 000 CFU/g* – poprawia stabilność tlenową. Ogranicza psucie się kiszonki oraz pojawianie się drożdży odpowiedzialnych za zagrzewanie się kiszonki i produkcję alkoholu. Ogranicza straty energii i pleśnienie kiszonki.

enzymy beta-glukanaza 39 199 w ilości 5821 IU/g* oraz ksylanaza 39 203 w ilości 6 444 IU/g*- umożliwiają dostęp do wnętrza roślin aby uwolnić z nich cukier i zapewnić lepszą fermentację.

*Ilości bakterii fermentujących podano w jednostkach tworzących kolonię (CFU)/ gram zakiszanego surowca w momencie rozpoczęcia zakiszania. Ilości enzymów wspierających podano w jednostkach międzynarodowych (IU)/ gram zakiszanego surowca w momencie rozpoczęcia zakiszania

 

Inokulanty Sil-Agro złożone są z dwóch gatunków bakterii i działają dwuetapowo:

I ETAP

W tym okresie szczep Pediococcus szybko obniża pH zakiszanych pasz produkując kwas mlekowy, co

zapobiega rozkładowi białka zaś szczep Lactobacillus zużywając rozpuszczalne w wodzie węglowodany produkuje kwas octowy co ogranicza rozwój dzikich drożdży oraz straty związane z ich potrzebami życiowymi i wtórnym zagrzewaniem się kiszonek.

II ETAP

Zarówno szczep Pediococcus jak i Lactobacillus w dalszym ciągu produkują kwas

mlekowy w celu spadku pH do optymalnego poziomu. Gwarantuje to dobre zakonserwowanie paszy nawet na dwa lata.

W fazie stabilizacji następuje też częściowy rozkład kwasu mlekowego do glikolu propylenowego i kwasu propionowego, które staną się naturalnymi sprzymierzeńcami w ograniczaniu ketozy w stadzie.

Najlepsze gospodarstwa stosują inokulanty Sil-Agro

Przeprowadzono doświadczenie w University of Delaware, USA przez L. Kunga i współpracowników.

■ Porównano kiszonkę z lucerny zakiszaną bez konserwantów z kiszonką zakiszaną z udziałem Sil-Agro w ilości 1 saszetka na 50 ton lucerny.

■ Lucernę do obu pryzm zwieziono jednego dnia, przy zawartości 43% suchej masy.

■ Krowy rasy HF żywiono przez 6 tygodni dawką składającą się z 32% kiszonki z lucerny, 11% kiszonki z kukurydzy, 5% siana i 52% mieszanki treściwej.

WYNIK: w badaniu wykazano, że kiszonka z lucerny zakiszana z udziałem preparatu poprawiła wydajność mleczną o 1,1 kg dziennie oraz poprawiła poziom tłuszczu i białka w mleku.

Poniżej wyniki doświadczenia dr. J. Pflauma BLT, Niemcy z zakiszania podsuszonej trawy o zawartości 44% s.m.

Porównywano w nim jakość kiszonek zakiszanych:

■ Bez konserwantów

■ Inokulant jednoszczepowy

■ Konserwant chemiczny (benzoesan, propionian i siarczyn)

■ Inokulanty Sil-Agro

 

WYNIKI: Nieskuteczny sposób konserwacji spowodował w pierwszej fazie zakiszania namnożenie się dzikich drożdży, mniej stabilna tlenowo jest kiszonka i większa jej podatność na zagrzewanie się.

BEZPIECZEŃSTWO

Inokulanty Sil-Agro nie są toksyczne, nie powodują korozji i są przyjazne dla środowiska.

Są dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych (Rozporządzenie (EC) nr 889/2008).

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOICH PASZ !

Zapytaj naszego doradcę o sprawdzony zakiszacz biologiczny Sil-Agro!

#Agrocentrum
#Bliskohodowcy

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl