AKTUALNOŚCI

Jak zadbać o lepszy odchów cieląt.

W czasie odchowu cieląt zwracamy uwagę na ich prawidłowy rozwój, brak biegunek oraz podwojenie masy ciała na 60-ty dzień życia.

Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli Państwu stwierdzić czy Wasz program odchowu spełnia oczekiwania gwarantując uzyskanie wysokich wydajności
w pierwszej laktacji.
1. Czy cielęta, które odsadzasz podwoiły swoją masę urodzeniową w wieku 56-60 dni (stan idealny: 2,5 krotny przyrost masy urodzeniowej do 60 dnia)?
2. Czy Twoje pierwiastki produkują 80-85% tego, co dojrzałe krowy (albo
w szczycie albo podczas całej laktacji)?

T.P. Tylutki, 2018

Nawet jeśli cielę urodzi się zdrowe i silne, do pełnego sukcesu wciąż jeszcze daleko.
Już pierwsze godziny życia jałóweczki decydują o jej przyszłej wydajności.

Pojenie siarą
najważniejszy element zdrowego odchowu cieląt

Cielęta rodzą się praktycznie bez własnej ochrony immunologicznej. Dlatego ważne jest jak najwcześniejsze podawanie wysokiej jakości siary (powyżej 50 mg IgG/ml). Już w pierwszym pojeniu cielęta powinny otrzymać przynajmniej 100 g IgG. Oznacza to, że musimy im podać w pierwszych 2 godzinach życia min. 2 litry siary wysokiej jakości, zawierającej powyżej 50 g IgG/litr. Bierna immunizacja przez siarę powiedzie się, jeśli w ciągu pierwszych 6 godzin życia cielęta otrzymają ilość siary odpowiadającą 10% ich masy ciała, zatem łącznie 4-5 litrów. Duże molekuły (przeciwciała) mogą być absorbowane przez organizm jedynie w ciągu pierwszych 24-36 godzin. Pamiętajmy, że po upływie każdych 6 godzin zdolność absorbowania przeciwciał spada o połowę. Ważna jest więc każda godzina, aby podać cielętom jak najwięcej zawartych w siarze przeciwciał. Bierna odporność siarowa musi działać do końca trzeciego tygodnia życia cieląt. Po tym czasie cielęta zaczynają wytwarzać własne przeciwciała, ale dopiero około 10-tygodniowe cielęta osiągają stabilny układ odpornościowy.

 

Siara to nie tylko przeciwciała do ustanowienia pasywnej odporności u noworodka. Siara zawiera również czynniki niepokarmowe, które wspomagają rozwój jelit. Siarowe czynniki wzrostu takie jak IGF-1 lub hormony jak insulina mogą oddziaływać, poprzez specyficzne receptory w śluzówce jelita noworodka, stymulując namnażanie się komórek, ich różnicowanie i zdolność syntezy białka. Koncentracja przeciwciał siarowych IgG w osoczu krwi cieląt ma wpływ nie tylko na odporność- brak występowania biegunek u cieląt, ale także na wielkość dziennych przyrostów w okresie odchowu i co najciekawsze – na wielkość produkcji mlecznej przez wszystkie laktacje.

Z niezależnych badań Denise i Fabera wynika, że na każdą jednostkę koncentracji IgG w osoczu ponad 12 mg/ml – mierzone do 48 godzin po odpojeniu siarą – produkcja mleka wzrastała od 2 do 9 kg dziennie.

 

 

Najważniejszym celem żywieniowym w okresie pojenia jest maksymalne spożycie pójła przez cielęta.

 

cdn…

#Agrocentrum

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl