PORADY BYDŁO

PORADY EKSPERTA BYDŁO – Jak osiągnąć jeszcze lepsze efekty w odchowie cieląt. Trzecia droga

Możliwa jest też trzecia droga:

W Agrocentrum przygotowana została mieszanka łącząca zalety musli i granulowanych prestarterów.

To prestarter „Smakuś”.

Dzięki możliwościom technologicznym nowoczesnej wytwórni pasz w Grajewie (a szczególnie liniom podwójnej granulacji) przygotowaliśmy mieszankę w formie granulatu, w którym zamknięte zostało 25% całego ziarna owsa.
Dzięki temu udało się połączyć charakterystyczne dla Musli KPP wysokie pobranie z wyższą strawnością i wyższą efektywnością żywieniową.
Prestarter „Smakuś” polecamy wprowadzać do żywienia cieląt jako pierwszą paszę stałą, już w pierwszym tygodniu życia.
„Smakuś” jest niezwykle smaczny i łatwo strawny, a to ważne dla małych zwierząt. Zaobserwowano wysokie pobranie tego prestarteru już w kilka godzin po podaniu, co zdumiało rolników biorących udział w testowaniu produktu.
Przygotowując nowy prestarter dla cieląt wzięliśmy pod uwagę wyniki badań z całego świat dotyczące optymalnej zawartości białka, aminokwasów, skrobi, cukrów oraz włókna NDF (powyżej 18%) i ADF (poniżej 8%).
Ważnym wyróżnikiem „Smakusia” jest wspomaganie odporności przewodu pokarmowego przez użycie w składzie MOS-ów i beta-glukanów z komórek drożdży oraz stymulowanie krypt jelitowych do wczesnych odpowiedzi immunologicznych.
Wprowadzając na rynek nowy prestarter zamierzamy sprostać wymaganiom wszystkich wybitnych Hodowców, którzy pragną uzyskać maksymalne (nawet o 100 g/dobę wyższe) przyrosty już w pierwszym miesiącu życia cieląt.

A co z „Musli KPP”?

„Musli KPP” gwarantuje zrównoważony rozwój cieląt praktycznie od urodzenia. Obok płatków owsianych i łatwostrawnych mikronizowanych zbóż zawiera również całe ziarna kukurydzy.
Mają one ogromne znaczenie dla rozwoju brodawek żwaczowych, od których w przyszłości zależeć będzie wydajność krowy.
Jednak przez 2-4 tygodniowe jałóweczki całe ziarno kukurydzy trawione jest nieco dłużej, co ogranicza możliwość osiągania maksymalnych przyrostów w pierwszym miesiącu odchowu.
Polecamy zatem na pierwszy miesiąc odchowu prestrater „Smakuś”, zaś w drugim i kolejnym miesiącu „Musli KPP”
Zapytacie: czy warto wprowadzać te zmiany?
W prowadzonych w wielu miejscach na świecie doświadczeniach wykazano, że intensywne żywienie cieląt tylko w tym krótkim okresie od urodzenia do odsadzenia zwiększa wydajność mleczną krów w pierwszej laktacji od 550 do ponad 1000 litrów.
Zatem warto zmienić nieco przyzwyczajenia żywieniowe i zaserwować nowonarodzonym cielętom prestarter „Smakuś”, a po 4 tygodniach przejść na „Musli KPP”.
Dla zwierząt ta zmiana oznacza: wyższą odporność, wyższe przyrosty i w przyszłości wyższą wydajność mleczną.
A jeszcze lepsze efekty odchowu cieląt uzyskamy wprowadzając do diety sieczkę z siana lub słomy o długości 2-4 cm w ilości 5 -10% masy paszy treściwej.
W pierwszych tygodniach pobranie sieczki jest niewielkie, jednak na początku drugiego miesiąca obserwujemy wyraźny wzrost pobrania, nawet do 100 g sieczki/dobę (Terre 2015).

(Terre i wsp. 2015)

Dodanie do dawki cieląt, szczególnie od drugiego miesiąca życia siana lub długiej sieczki ze słomy ( 2-4 cm) wspiera rozwój żwacza, zwiększa ilość brodawek żwaczowych oraz ogranicza niskie pH żwacza.
Sieczka może być wymieszana z prestarterem, bądź podana oddzielnie w ilości 5-10% masy paszy treściwej.
Zapytacie, czy potrzebna jest sieczka w dawce, gdy cielęta utrzymywane są w dobrze ścielonych budkach lub klatkach?
Naukowcy przychylają się do poglądu, że w sytuacji gdy boksy ścielone są obficie, a ściółka wymieniana jest co 2-3 dni – nieuniknione jest, że cielęta będą po nią sięgać, i sieczkę do dawki możemy wprowadzić dopiero po odsadzeniu od pasz płynnych (Górka 2017).
Suche pasze objętościowe powinny się jednak wtedy najpóźniej znaleźć w dawce w ilości 100 – 200 g/dobę, ze względu na tworzenie się nawyku przeżuwania, z czym wiąże się zwiększona produkcja śliny niezbędnej do stabilizacji pH żwacza.

Podsumowując:

  1. Aby jeszcze lepiej odchować jałóweczki proponujemy zastosować w żywieniu najmłodszych cieląt nowoczesny prestarter „Smakuś”.
  2. Co ważne, „Smakuś” – mimo nowatorskiej formuły – nie jest zbyt kosztowny, a pozwoli uzyskać doskonałe wyniki w odchowie.
  3. Prestarter „Smakuś” może być podawany cielętom jako jedyna pasza treściwa do końca 12 tygodnia, pod warunkiem uzupełnienia dawki od drugiego miesiąca życia w sieczkę bądź siano w ilości 100 do 200 g/sztukę dziennie.
  4. Jeśli w drugim miesiącu rozpoczynamy skarmianie „Musli KPP”, wówczas uzupełnienie dawki o sieczkę lub siano może nastąpić dopiero po odsadzeniu od pasz płynnych.

Badania dowodzą, że obecne w „Musli KPP” całe ziarno kukurydzy pełni rolę elementu strukturalnego i wczesne dodawanie do dawki sieczki niewiele poprawi (Terre 2015,Górka 2020).

Życzymy sukcesów w testowaniu w cielętnikach naszych nowych rozwiązań żywienia cieląt.

Przygotował
Krzysztof Zembik

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl