PORADY BYDŁO

PORADY EKSPERTA BYDŁO – Jak osiągnąć jeszcze lepsze efekty w odchowie cieląt.

Jak osiągnąć jeszcze lepsze efekty w odchowie cieląt.

Od pierwszych dni życia cieląt, ważnym elementem żywieniowym obok preparatu mlekozastępczego jest także mieszanka treściwa.

Pierwsze mieszanki treściwe (prestartery) zaczynamy podawać cielętom (bez ograniczeń) już pod koniec pierwszego tygodnia życia.
Dzięki wczesnemu skarmianiu pasz treściwych możliwe jest nie tylko uzyskanie wysokich przyrostów dobowych ale również przyspieszenie rozwoju przewodu pokarmowego, a szczególnie żwacza.
Wysokiej jakości mieszanki treściwe dostarczają cielętom materiałów budulcowych i energii, a ich fermentacja w małym żwaczu do kwasu propionowego i masłowego stymuluje rozwój brodawek żwaczowych (Górka 2020).
Aby cielę było zdrowe i szybko rosło, potrzebne są delikatne prestartery o składzie dostosowanym do możliwości trawiennych małych zwierząt. Taki delikatny prestarter pozwala oczekiwać już po pierwszym miesiącu odchowu pobrania paszy dochodzącego do 1kg dziennie.

Zatem pierwsza pasza dla cieląt powinna być:

Chętnie pobierana, efektywnie wykorzystywana i jednocześnie stymulować rozwój przewodu pokarmowego.

 

(Rozwój przewodu pokarmowego u cieląt; Ajmal Khan 2017)

Jaka forma prestarteru będzie dla cieląt najlepsza?

Odradzamy formy sypkie, ze względu na duże niebezpieczeństwo kwasicy i keratozy żwacza (Górka 2017). Pasze sypkie są też mniej chętnie pobierane przez cielęta.
Pozostają zatem mieszanki granulowane bądź mieszanki typu musli, składające się wysokobiałkowego granulatu oraz całych bądź przetworzonych ziaren zbóż.

Która forma prestartera jest lepsza?

Z badań przeprowadzonych w 2007 roku przez zespół dr A. Bacha wynika, że dobry granulat zapewnia większą strawność i większą efektywność wykorzystania paszy, szczególne u młodszych cieląt.
Zaś przewagą musli jest większe pobranie oraz wyższe pH żwacza, ale minusem dłuższy czas przeżuwania i trawienia oraz nieco niższa efektywność żywieniowa.

(A. Bach i wsp. 2007)

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000047639

ISO 22000:2005

Wytwórnie Pasz:

Agrocentrum Sp. z o.o.
Kałęczyn 8, 12-200 Pisz
ul. Elewatorska 5, 19-203 Grajewo

NIP: 721-000-13-34,
REGON: 450020758
Kapitał zakładowy: 1.700.000 PLN

Adres:

Agrocentrum Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 18-500 Kolno

centrala - tel. +48 87 424 17 60
fax: +48 87 424 17 99
e-mail: biuro@agrocentrum.pl